Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

72. Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för Nationalgalleriets konstanskaffningar.


2015 budget 739 000
2014 budget 739 000
2013 bokslut 739 000