Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 38 351 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 474 för teatrar och högst 1 037 för orkestrar.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att priserna per enhet för teatrar och orkestrar sänks för genomförande av utgiftsbesparingen och att de besparingar som gäller teatrar och orkestrar genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 54 658 euro per årsverke för teatrar och 54 178 euro per årsverke för orkestrar.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 42 920 000 euro under moment 29.80.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -620
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 901
Sparbeslut -2 970
Sammanlagt -2 689

2015 budget 38 351 000
2014 budget 41 040 000
2013 bokslut 40 800 000