Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 16 411 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att priserna per enhet för museer sänks för genomförande av utgiftsbesparingen och att de besparingar som gäller museer genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som grund för statsandelen är 67 636 euro.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 20 400 000 euro under moment 29.80.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 460
Sparbeslut -1 480
Sammanlagt -1 020

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 16 411 000
2014 budget 17 431 000
2013 bokslut 17 431 000