Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 177 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Suomen Kansallisteatteris, Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris lån för grundlig renovering.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Understöd för låneskötselkostnaderna i anslutning till den grundliga renoveringen av Tampereen Työväen Teatteri 1 000
Ändring i räntenivån för Kansallisteatteris låneskötselkostnader -33
Sammanlagt 967

2015 budget 8 177 000
2014 budget 7 210 000
2013 bokslut 7 335 742