Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     1. Sammanfattning
            Krishantering
            Närområdessamarbete
            Utvecklingssamarbete
            Förvaltning
            Civil krishantering
            Polisväsendet
            Invandring
            Militärt försvar
            Militär krishantering
            Stöd till kommunerna
            Statens pensionsutgifter
            Avgifter till EU
            Jordbruket
            Vattenhushållning
            Skogsbruk
            Kommunikationspolitik
            Trafikpolitik
            Affärsverksamhet
            Forskning
            Förvaltning
            Energipolitik
            Övriga politiksektorer
            Sjukförsäkring
            Pensionsutgifter
            Folkpensionsutgifter
            Miljö- och naturvård
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015