Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av verksamhets- och utställningsutrustning samt till betalning av planeringsutgifter för dem

2) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid.

De ämbetsverk som nämns i dispositionsplanen kan även använda omkostnadsanslag för anskaffning av utrustning och anordningar.

Dispositionsplan (euro)

   
Nationella audiovisuella institutet 25 000
Förvaltningsnämnden för Sveaborg 20 000
Museiverket 80 000
Biblioteket för synskadade 25 000
Sammanlagt 150 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -350
Sammanlagt -350

2015 budget 150 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 2 250 000