Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 106 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan försöksverksamhet som inleds i syfte att utveckla servicen inom kommunernas kulturverksamhet och göra servicens produktionsstrukturer mångsidigare och till verksamhetens riksomfattande samordning samt till forsknings- och utredningsverksamhet som gäller kommunernas kulturverksamhet.

Förklaring:Till statsandelar enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) beviljas finansiering under moment 28.90.30.


2015 budget 106 000
2014 budget 106 000
2013 bokslut 106 000