Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         30.  (25.60) Åklagarna
         50.  (25.70) Valutgifter
              20.  (25.70.21) Valutgifter
            (60.) Åklagarväsendet
            (70.) Valutgifter

Statsbudgeten 2015

20. (25.70.21) Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 078 000 euro.

Anslaget får användas till att förrätta allmänna val och statliga folkomröstningar och till att ge ut information om sådana och tillhandahålla informationstjänster i anslutning därtill, till att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen samt till betalning av utgifter som föranleds av utvecklandet av valsystemet och valdatasystemet.

Anslaget får dessutom användas till betalning av utgifter som föranleds av sametingsvalen och till betalning av överföringsutgifter.

Förklaring:År 2008 förrättas kommunalval och i anslutning till det landskapsval i Kajanaland. Förnyandet av den tekniska plattform för valdatasystemet som tryggar upprätthållandet av valberedskapen fortsätter.


2008 budget 6 078 000
2007 budget 14 660 000
2006 bokslut 21 036 270