Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 


Tidigare budgetar



År 2016

Talousarvio


Kompletterande proposition (19.11.2015)

Budgetpropositionen (28.9.2015)

Lisätalousarvio


Tredje tilläggsbudgetpropositionen (27.10.2016)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (26.5.2016)

Kompletterande tilläggsbudgetpropositionen (17.3.2016)

Tilläggsbudgetpropositionen (18.2.2016)


År 2015

Talousarvio


Kompletterande proposition (20.11.2014)

Budgetpropositionen (15.9.2014)

Lisätalousarvio


Fjärdje tilläggsbudgetpropositionen (29.10.2015)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (17.9.2015)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (17.6.2015)

Kompletterande tilläggsbudgetpropositionen (24.2.2015)

Tilläggsbudgetpropositionen (12.2.2015)


År 2014

Talousarvio


Kompletterande proposition (21.11.2013)

Budgetpropositionen (16.9.2013)

Lisätalousarvio


Komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen (13.11.2014)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (23.10.2014)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (4.9.2014)

Tilläggsbudgetpropositionen (22.5.2014)


År 2013

Talousarvio


Kompletterande proposition (22.11.2012)

Budgetpropositionen (17.9.2012)

Lisätalousarvio


Femte tilläggsbudgetpropositionen (12.12.2013)

Fjärdje tilläggsbudgetpropositionen (24.10.2013)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (12.9.2013)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (5.9.2013)

Tilläggsbudgetpropositionen (23.5.2013)


År 2012

Budgeten


Andra kompletterande proposition (29.11.2011)

Kompletterande proposition (18.11.2011)

Budgetpropositionen (5.10.2011)

Lisätalousarvio


Komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen (15.11.2012)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (18.10.2012)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (24.5.2012)

Tilläggsbudgetpropositionen (29.3.2012)


År 2011

Budgeten


Kompletterande proposition (29.10.2010)

Budgetpropositionen (10.9.2010)

Tilläggsbudgeten


Fjärde tilläggsbudgetpropositionen (29.11.2011)

Andra komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen (11.11.2011)

Komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen (14.10.2011)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (30.9.2011)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (23.6.2011)

Tilläggsbudgetpropositionen (4.2.2011)


År 2010

Budgeten


Kompletterande proposition (13.11.2009)

Budgetpropositionen (15.9.2009)

Tilläggsbudgeten


Fjärde tilläggsbudgetpropositionen (29.10.2010)

Komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen (4.6.2010)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (14.5.2010)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (3.5.2010)

Tilläggsbudgetpropositionen (30.3.2010)


År 2009

Budgeten


Kompletterande proposition (21.11.2008)

Budgetpropositionen (15.9.2008)

Tilläggsbudgeten


Andra tilläggsbudgetpropositionen (11.9.2009)

Tilläggsbudgetpropositionen (3.2.2009)


År 2008

Budgeten


Kompletterande proposition (23.11.2007)

Budgetpropositionen (13.9.2007)

Tilläggsbudgeten


Tredje tilläggsbudgetpropositionen (31.10.2008)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (23.5.2008)

Tilläggsbudgetpropositionen (25.1.2008)


År 2007

Budgeten


Kompletterande proposition (17.11.2006)

Budgetpropositionen (12.9.2006)

Tilläggsbudgeten


Komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen (23.11.2007)

Fjärde tilläggsbudgetpropositionen (26.10.2007)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (26.10.2007)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (25.5.2007)

Tilläggsbudgetpropositionen (12.1.2007)


År 2006

Budgeten


Kompletterande proposition (18.11.2005)

Budgetpropositionen (16.9.2005)

Tilläggsbudgeten


Tredje tilläggsbudgetpropositionen (8.12.2006)

Andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen (10.11.2006)

Komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen (3.11.2006)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (19.10.2006)

Tilläggsbudgetpropositionen (19.5.2006)


År 2005

Budgeten


Andra kompletterande proposition (3.12.2004)

Kompletterande proposition (26.11.2004)

Budgetpropositionen (14.9.2004)

Tilläggsbudgeten


Tredje tilläggsbudgetpropositionen (25.11.2005)

Andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen (4.11.2005)

Komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen (21.10.2005)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (14.10.2005)

Tilläggsbudgetpropositionen (20.5.2005)


År 2004

Budgeten


Kompletterande proposition (21.11.2003)

Budgetpropositionen (16.9.2003)

Tilläggsbudgeten


Komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen (12.11.2004)

Tredje tilläggsbudgetpropositionen (29.10.2004)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (17.9.2004)

Kompletterande tilläggsbudgetpropositionen (4.6.2004)

Tilläggsbudgetpropositionen (19.5.2004)


År 2003

Budgeten


Andra kompletterande proposition (3.12.2002)

Kompletterande proposition (25.11.2002)

Budgetpropositionen (17.9.2002)

Tilläggsbudgeten


Komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen (24.10.2003)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (10.10.2003)

Första tilläggsbudgetpropositionen (23.5.2003)


År 2002

Budgeten


Kompletterande proposition (16.11.2001)

Budgetpropositionen (4.9.2001)

Tilläggsbudgeten


Komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen (8.11.2002)

Andra tilläggsbudgetpropositionen (18.10.2002)

Första tilläggsbudgetpropositionen (16.5.2002)





 
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET telefon 0295 16001
e-postadress valtiovarainministerio@vm.fi