Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 29 837 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för vissa konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till följd av ändringarna av Nationalgalleriets lokaler (överföring från moment 29.80.59) 255
Indexhöjning av hyresutgifterna 426
Sammanlagt 681

2015 budget 29 837 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 29 156 000
2013 bokslut 19 824 000