Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 848 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av tidigare beviljade extra konstnärs- och journalistpensioner samt familjepensioner som hänför sig till konstnärspensioner

2) till nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner, högst 1 015 000 euro, så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2015 (2546).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 273
Sammanlagt 273

2015 budget 18 848 000
2014 budget 18 575 000
2013 bokslut 17 912 238