Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Republikens president 1 433 3 175 2 875 -300 -9
01. Arvodet till Republikens president (fast anslag) 134 126 126 0
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 124 199 199 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 1 175 2 850 2 550 -300 -11
02. Republikens presidents kansli 34 746 34 535 16 275 -18 260 -53
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 903 8 535 8 175 -360 -4
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 464 600 600 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 679 6 500 2 500 -4 000 -62
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 21 700 18 900 5 000 -13 900 -74
Sammanlagt 36 180 37 710 19 150 -18 560 -49
  Årsverken 74,8 78,0 75,0