Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
         02. Republikens presidents kansli
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
01.Republikens president1 4333 1752 875-300-9
01.Arvodet till Republikens president (fast anslag)1341261260
02.Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)1241991990
20.Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)1 1752 8502 550-300-11
02.Republikens presidents kansli34 74634 53516 275-18 260-53
01.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)8 9038 5358 175-360-4
02.Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)4646006000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)3 6796 5002 500-4 000-62
75.Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)21 70018 9005 000-13 900-74
Sammanlagt36 18037 71019 150-18 560-49
 Årsverken74,878,075,0