Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Republikens president 1 433 3 175 2 875 -300 -9
01. Arvodet till Republikens president (fast anslag) 134 126 126 0
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 124 199 199 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 1 175 2 850 2 550 -300 -11
02. Republikens presidents kansli 34 746 34 535 16 275 -18 260 -53
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 903 8 535 8 175 -360 -4
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 464 600 600 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 679 6 500 2 500 -4 000 -62
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 21 700 18 900 5 000 -13 900 -74
Sammanlagt 36 180 37 710 19 150 -18 560 -49
  Årsverken 74,8 78,0 75,0