Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till betalning av statsandelar som beviljats för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2015 får statsunderstöd beviljas för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 4 500 000 euro. Av statsunderstöden får högst 1 500 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring:Med de statsunderstöd som beviljas beräknar man kunna förnya sju bokbussar samt bygga och renovera fyra bibliotek (sammanlagt 4 000 m2).

Utgifter för beviljade statsandelar och statsunderstöd (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Årliga poster enligt de finansieringsbeslut som fattats före 2015 2 900 3 400 3 500 9 400 19 200
Räntan på årliga poster 100 200 300 400 1 000
Finansieringsbeslut som fattas 2015 1 500 200 500 2 300 4 500
Räntan på årliga poster - - 100 300 400
Sammanlagt 4 500 3 800 4 400 12 400 25 100

2015 budget 4 500 000
2014 budget 4 500 000
2013 bokslut 5 000 000