Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 072 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd

1) till kulturinstituten

2) för främjande av fredsarbete

3) till föreningen Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:s utgifter

4) till vissa medborgarorganisationers verksamhet

5) till Lotsbibliotekets verksamhet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Lokalkostnader för Londoninstitutet 276 000
Lotsbibliotekets verksamhet 12 000
Främjande av fredsarbete 540 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet 102 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry 52 000
Stödjande av Förbundet för mänskliga rättigheter rf:s verksamhet 90 000
Sammanlagt 1 072 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Verksamhetsunderstöd till Lotsbiblioteket som tidigare finansierades med lästavgifter (överföring från moment 31.30.(50)) 12
Sparbeslut -100
Sammanlagt -88

2015 budget 1 072 000
2014 budget 1 160 000
2013 bokslut 14 420 000