Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 301 21 744 21 866 122 1
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 301 21 744 21 866 122 1
10. Riksdagens kansli 120 359 106 404 112 587 6 183 6
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 52 355 54 339 55 900 1 561 3
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 4 208 8 765 7 087 -1 678 -19
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 15 796 12 500 13 600 1 100 9
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 4 300 4 000 -300 -7
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 44 000 26 500 32 000 5 500 21
20. Riksdagens justitieombudsman 5 781 6 049 6 214 165 3
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 781 6 049 6 214 165 3
30. Utrikespolitiska institutet 3 438 3 506 3 568 62 2
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 257 3 338 3 383 45 1
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 181 168 185 17 10
40. Statens revisionsverk 15 896 15 889 15 889 0
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 15 307 15 307 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 589 582 582 0
90. Riksdagens övriga utgifter 4 004 4 005 4 005 0
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 4 004 4 005 4 005 0
Sammanlagt 170 779 157 597 164 129 6 532 4