Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
01.Riksdagsledamöterna21 30121 74421 8661221
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 30121 74421 8661221
10.Riksdagens kansli120 359106 404112 5876 1836
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)52 35554 33955 9001 5613
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)4 2088 7657 087-1 678-19
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)15 79612 50013 6001 1009
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 0004 3004 000-300-7
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)44 00026 50032 0005 50021
20.Riksdagens justitieombudsman5 7816 0496 2141653
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)5 7816 0496 2141653
30.Utrikespolitiska institutet3 4383 5063 568622
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 2573 3383 383451
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)1811681851710
40.Statens revisionsverk15 89615 88915 8890
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)15 30715 30715 3070
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)5895825820
90.Riksdagens övriga utgifter4 0044 0054 0050
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)4 0044 0054 0050
Sammanlagt170 779157 597164 1296 5324