Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2015

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 301 21 744 21 866 122 1
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 301 21 744 21 866 122 1
10. Riksdagens kansli 120 359 106 404 112 587 6 183 6
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 52 355 54 339 55 900 1 561 3
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 4 208 8 765 7 087 -1 678 -19
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 15 796 12 500 13 600 1 100 9
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 4 300 4 000 -300 -7
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 44 000 26 500 32 000 5 500 21
20. Riksdagens justitieombudsman 5 781 6 049 6 214 165 3
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 781 6 049 6 214 165 3
30. Utrikespolitiska institutet 3 438 3 506 3 568 62 2
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 257 3 338 3 383 45 1
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 181 168 185 17 10
40. Statens revisionsverk 15 896 15 889 15 889 0
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 15 307 15 307 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 589 582 582 0
90. Riksdagens övriga utgifter 4 004 4 005 4 005 0
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 4 004 4 005 4 005 0
Sammanlagt 170 779 157 597 164 129 6 532 4