Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
            (05.) Kyrkliga ärenden
         20.  (29.60) Yrkesutbildning
            (60.) Yrkesutbildning
         60.  (29.88) Vetenskap
         70. Studiestöd
         80.  (29.90) Konst och kultur
            (88.) Vetenskap
            (90.) Konst och kultur
         91.  (29.99) Ungdomsarbete
            (98.) Idrottsverksamhet
            (99.) Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

31. (29.60.31) Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 112 211 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 25 000 år 2007. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av lärovtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 027 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 186 euro per studerande.

Förklaring:

Den beräknade användningen av anslaget
   
Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet) 85 877 000
— kommunal yrkesutbildning (10 574 * 6 544 €) 69 191 000
— privat yrkesutbildning (2 426 * 6 878 €, inkl. moms) 16 686 000
Kommunernas finansieringsandel -46 975 000
Tilläggsutbildning  
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (22 204 * 3 027 €) 67 220 000
— övrig tilläggsutbildning (2 785 * 2 186 €) 6 089 000
Sammanlagt 112 211 000

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats(1 000 euro)  
   
Förändring i kostnadsnivån för den grundläggande utbildningen (2,0 %) 760
Den tredje posten av justeringen av kostnadsfördelningen 247
Justering av dimensioneringen av antalet studerande i tilläggsutbildning 9 325
Sammanlagt 10 332

Avsikten är att sysselsättningsprogrammet och företagsamhetsprogrammet skall finansieras med anslaget.


2007 budget 112 211 000
2006 budget 101 727 000
2005 bokslut 110 115 991