Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 143 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för

1) amortering och betalning av ränta på Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris lån för grundlig renovering

2) medborgarorganisationernas verksamhet

3) betalning av utgifter och understöd för främjande av konstens och kulturens tillgänglighet och för utvidgande av principen om en procent till konsten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris grundliga renoveringar 5 300 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet 43 000
Genomförande av spetsprojektet Konstens och kulturens tillgänglighet 2 000 000
Genomförande av spetsprojektet Utvidgande av principen om en procent till konsten 800 000
Sammanlagt 8 143 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -150
Kompetens och utbildning: Konstens och kulturens tillgänglighet 800
Kompetens och utbildning: Utvidgande av principen om en procent till konsten 200
Lokalkostnader för Hanaholmen (överföring till moment 29.80.53) -1 727
Utgiftsbesparing -800
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt -1 678

2017 budget 8 143 000
2016 budget 9 821 000
2015 bokslut 9 298 266