Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 387 21 783 21 639 -144 -1
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 387 21 783 21 639 -144 -1
10. Riksdagens kansli 123 674 110 873 128 542 17 669 16
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 55 785 52 382 54 034 1 652 3
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 9 133 4 937 6 893 1 956 40
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 12 756 15 000 15 500 500 3
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 4 164 2 790 -1 374 -33
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 2 390 5 325 2 935 123
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 42 000 32 000 44 000 12 000 38
20. Riksdagens justitieombudsman 6 051 6 494 6 201 -293 -5
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 6 051 6 494 6 201 -293 -5
30. Utrikespolitiska institutet 3 584 3 608 3 608 0
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 383 3 413 3 398 -15 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 201 195 210 15 8
40. Statens revisionsverk 15 939 16 035 15 915 -120 -1
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 15 460 15 325 -135 -1
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 632 575 590 15 3
90. Riksdagens övriga utgifter 4 001 4 083 4 083 0
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 001 4 083 4 083 0
Sammanlagt 174 637 162 876 179 988 17 112 11