Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

(30.) VuxenutbildningPDF-versio

Förklaring:Det föreslås att kapitlet slopas i budgeten och att dess moment 29.30.20 blir en del av momenten 29.01.02, 29.10.02, 29.20.21 och 29.40.20, att moment 29.30.21 blir en del av momenten 29.10.20, 29.20.21, 29.40.50 och 29.40.55, att moment 29.30.30 blir moment 29.10.31, att momenten 29.30.31, 29.30.32 och 29.30.51 blir en del av moment 29.20.30, att moment 29.30.33 blir moment 29.20.33 och att moment 29.30.53 blir moment 29.10.52.