Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Republikens president 1 439 2 875 2 875 0
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 126 126 0
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 199 199 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 1 114 2 550 2 550 0
02. Republikens presidents kansli 14 963 10 600 10 854 254 2
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 175 7 500 7 754 254 3
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 600 600 600 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 188 2 500 2 500 0
(75.) Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 5 000 0
Sammanlagt 16 402 13 475 13 729 254 2
  Årsverken 68,5 70,0 69,0