Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Republikens president 1 439 2 875 2 875 0
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 126 126 0
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 199 199 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 1 114 2 550 2 550 0
02. Republikens presidents kansli 14 963 10 600 10 854 254 2
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 175 7 500 7 754 254 3
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 600 600 600 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 188 2 500 2 500 0
(75.) Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 5 000 0
Sammanlagt 16 402 13 475 13 729 254 2
  Årsverken 68,5 70,0 69,0