Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
              01. Arvodet till republikens president
              02. Omkostnader för Republikens president
              20. Utgifter för besök och mötesresor
         02. Republikens presidents kansli
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Republikens presidentPDF-versio

01. Arvodet till republikens president (fast anslag)

Under momentet beviljas 126 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011).


2017 budget126 000
2016 budget126 000
2015 bokslut126 000

02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 199 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av sådana evenemang som anordnas av republikens president eller republikens presidents övriga verksamhet som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20.


2017 budget199 000
2016 budget199 000
2015 bokslut199 000

20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och mötesresor i utlandet

2) till betalning av utgifterna för besök i Finland

3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor.


2017 budget2 550 000
2016 budget2 550 000
2015 bokslut1 114 168