Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Det tvååriga reservationsanslaget på 10 000 000 euro i den ordinarie budgeten för 2015 ska ombudgeteras för 2017 på oförändrade villkor. Ett villkor för att få använda anslaget är att privata finansiärer deltar i kapitaliseringen. Förhållandet mellan statens andel av tillförseln av kapital och kapital som samlas in hos privata finansiärer är 5:2

Förklaring:Ursprungligen har anslaget ingått i budgeten för 2015, men på grund av att projektet har fördröjts har det inte använts. Anslaget för kapitaliseringen utgör andelen för 2017 av finansieringen för upprättandet av Nationalgalleriet. Avsikten är att genomföra kapitaliseringen av den offentligrättsliga stiftelsen under åren 2016—2017 så att statens andel sammanlagt uppgår till högst 20 000 000 euro under förutsättningen att de privata finansiärernas andel uppgår till minst 8 000 000 euro.


2017 budget 10 000 000
2016 budget 10 000 000
2015 bokslut 11 245 000