Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 15 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hyra för Kotkaniemi museum (överföring från moment 29.10.20) 110
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -163
Indexhöjning av hyresutgifterna 154
Nivåförändring 94
Sammanlagt 195

2017 budget 15 400 000
2016 II tilläggsb. -163 000
2016 budget 15 205 000
2015 bokslut 16 945 000