Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

(32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer (förslagsanslag)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det ska slås samman med moment 29.80.31.