Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas18 848 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016)

2) betalning av familjepensioner i anknytning till idigare beviljade journalist- och konstnärspensioner

3) ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2017 (2533).


2017 budget 18 848 000
2016 budget 18 848 000
2015 bokslut 17 898 880