Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas18 848 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016)

2) betalning av familjepensioner i anknytning till idigare beviljade journalist- och konstnärspensioner

3) ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2017 (2533).


2017 budget 18 848 000
2016 budget 18 848 000
2015 bokslut 17 898 880