Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 27 257 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hyrestillägg för Hanaholmen 850
Lokalkostnader för Hanaholmen (överföring från moment 29.80.50) 1 727
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 11
Sammanlagt 2 588

2017 budget 27 257 000
2016 II tilläggsb. 11 000
2016 budget 24 669 000
2015 bokslut 29 133 407