Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 950 000 euro.

Anslaget får användas till

1) kostnader som föranleds av genomförandet av programmet och verksamhetsplanen för det nationella digitala biblioteket

2) kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial

3) stödjande av muséers innehållsproduktion

4) utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och muséernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket

5) kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial

6) kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial

7) avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid.


2017 budget 1 950 000
2016 budget 2 200 000
2015 bokslut 2 200 000