Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 50 000 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av kapitalplaceringar i yrkeshögskolor.

Förklaring:Kapitaltillförseln från staten till yrkeshögskolorna investeras i yrkeshögskolornas fonder för fritt eget kapital. Tillförandet av kapital förutsätter att undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna avtalar om villkoren för kapitaltillförseln. Yrkeshögskolan ska i sin bolagsordning bestämma att staten - med de begränsningar som aktiebolagslagen anger - har rätt att få medel som motsvarar det tillförda kapitalet ur bolaget när yrkeshögskoleverksamheten upphör eller bolaget upplöses.

Av det belopp som staten tillför som kapital till yrkeshögskolorna fördelas 12 miljoner euro jämt mellan samtliga yrkeshögskolor och 38 miljoner euro på basis av omfattningen av yrkeshögskolornas verksamhet. Här utgår man till hälften från antalet heltidsstuderande för yrkeshögskoleexamen (FTE) 2013 och till hälften från det sammanlagda antalet årsverken för undervisnings-, forsknings- och utvecklingsverksamhet 2013. I fråga om de yrkeshögskolor som fusionerats beaktas uppgifterna för de yrkeshögskolor som fanns före den nya yrkeshögskolan.


2015 budget 50 000 000