Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 299 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kompensation enligt 75 och 92 a § i universitetslagen till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för deras apoteksrörelse.

Förklaring:Enligt universitetslagen kompenserar staten årligen Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universiteten har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse. Staten kompenserar dessutom årligen universitetet med ett belopp som motsvarar den apoteksavgift som betalats för universitetets apoteksrörelse. Anslaget har dimensionerats på basis av utfallet 2013, som var 30 616 000 euro, och som avdrag har beaktats 317 000 euro som skillnaden mellan det anslag som budgeterats för ersättningar 2013 och utfallet.

Avsikten är att av anslaget bevilja 29 354 000 euro till Helsingfors universitet och 945 000 euro till Östra Finlands universitet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av apotekskompensationer 1 155
Sammanlagt 1 155

2015 budget 30 299 000
2014 budget 29 144 000
2013 bokslut 30 159 000