Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
            05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Statsbudgeten 2017

02. ValvontaPDF-versio

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 441 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 000 euroa talousarvioesityksen 14 437 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio14 441 000
2014 III lisätalousarvio75 000
2014 talousarvio16 277 000
2013 tilinpäätös13 842 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 465 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 12 460 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio12 465 000
2014 III lisätalousarvio295 000
2014 I lisätalousarvio270 000
2014 talousarvio11 771 000
2013 tilinpäätös12 165 000