Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

50. Vissa understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 277 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 573 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 131 000
5. Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 500 000
Sammanlagt 1 277 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -2

2017 budget 1 277 000
2016 budget 1 279 000
2015 bokslut 998 000