Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 203 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

2) avlönande av personal motsvarande ett årsverke, högst 75 000 euro för anställning till uppgifter för viss tid.

Förklaring:Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i statsförvaltningen och läroanstalter i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring till moment 32.40.03) -60
Sammanlagt -60

2017 budget 14 203 000
2016 budget 14 263 000
2015 bokslut 14 263 000