Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              50. Vissa understöd
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 008 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete

2) utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 269 000
Finlands representation vid Unescos generalkonferens 60 000
Övriga internationella projekt 2 679 000
Sammanlagt 3 008 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift (Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet) -500
Bortfall av en engångsutgift (Konferens om pressfriheten i världen) -160
Finlands representation vid Unescos generalkonferens 60
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) 65
Sammanlagt -535

2017 budget 3 008 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 3 543 000
2015 bokslut 3 526 000