Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 090 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd och utgifter för åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället, av identifiering och erkännande av kunnande samt av utvecklande av förfaranden för identifiering och erkännande av kunnande.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Stödjande av asylsökande ungdomars funktionsförmåga och ett aktivt medborgarskap samt främjande av goda etniska relationer mellan olika befolkningsgrupper 1 000
Utvecklande av tjänster för identifiering och erkännande av kunnande samt förfaranden för att fastställa nödvändig påbyggnadsundervisning och för att snabbt styra personer till utbildning som lämpar sig för dem 2 000
Utvecklande och spridning av förfaranden som stöder utbildningsvägar för invandrarelever 2 000
Åtgärder inom kultur och idrott som främjar integrering i den finska kulturen och det finska samhället 900
Sammanlagt 5 900

2017 budget 8 090 000
2016 budget 2 190 000