Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 53 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

Förklaring:Vuxenutbildningsstöd för löntagare består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen och en förtjänstdel. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen. Om vuxenutbildningsstödet utbetalas som jämkat, finansierar staten ett belopp som motsvarar grunddelens relativa andel av fullt vuxenutbildningsstöd. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar förtjänstdelen och Utbildningsfonden förvaltningskostnaderna.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, av lagen om Utbildningsfonden och av 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner för genomförande av ändringarna i anslutning till konkurrenskraftsavtalet. Enligt förslaget ska vuxenutbildningsstödet betalas ut under 15 månader i stället för 19 och av nivån på stödet minskas så att grunddelen blir 15 % mindre. Statens finansieringsandel av vuxenutbildningsstödet för löntagare ska slopas och stödet i sin helhet finansieras med medel ur arbetslöshetsförsäkringsfonden. Staten fortsätter att finansiera vuxenutbildningsstödet för företagare. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i indexbundna utgifter -700
Slopandet av statens finansieringsandel av vuxenutbildningsstödet för löntagare fr.o.m. 1.8.2017 (Konkurrenskraftsavtalet) -44 100
Ändring i behovskalkylen -6 000
Ändring i behovskalkylen (Konkurrenskraftsavtalet) 13 800
Sammanlagt -37 000

2017 budget 53 000 000
2016 budget 90 000 000
2015 bokslut 73 000 000