Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Statsbudgeten 2017

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 7 000 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.70.05 maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tukeen ja ohjaukseen.


2017 talousarvio 6 000 000
2016 II lisätalousarvio 800 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 4 600 000

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 31 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten sekä julkisoikeudellisen palvelulaitoksen perustamisen valmisteluun

4) enintään 5 000 000 euroa avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille ja kuntayhtymille.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahasta 1 000 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.01, 8 000 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.20, 14 100 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.22, 3 000 000 euroa siirtoa momentilta 33.01.25 ja 5 200 000 euroa siirtoa momentilta 33.60.31.

Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä maakuntauudistusta. Tarkoituksena on, että maakuntien väliaikaiset toimielimet perustetaan 1.7.2017 ja ne vastaavat maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen asti, kun maakuntavaltuustot on valittu ja niiden toimikausi alkaa. Maakuntavaltuuston toimikauden arvioidaan alkavan 1.3.2018. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden maakunnille osoitettavien tehtävien järjestäminen siirtyy maakunnille 1.1.2019 lukien.

Uudistuksen valmistelussa luodaan edellytykset tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä maakuntien toiminnan käynnistämiselle.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelu 6 800
Maakuntien väliaikaishallinto (avustukset) 8 000
Palvelukeskusten ja julkisoikeudellisten palvelulaitosten perustamisen valmistelu 4 500
Tietohallinnon muutostuki ja ICT-muutosohjelmat 12 000
Yhteensä 31 300

2017 talousarvio 31 300 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 49 730 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 55 580 000 euroon nähden on 5 850 000 euroa, mistä 850 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishankkeen (eORK) menoihin ja 5 000 000 euroa siirrosta momentille 28.70.21 kansallisen tulorekisterin toteuttamiseen.


2017 talousarvio 49 730 000
2016 III lisätalousarvio -10 400 000
2016 II lisätalousarvio -7 000 000
2016 talousarvio 35 199 000
2015 tilinpäätös 9 655 000

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 15 828 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 000 000 euroa talousarvioesityksen 10 828 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.20 kansallisen tulorekisterin toteuttamiseen.


2017 talousarvio 15 828 000
2016 III lisätalousarvio 10 000 000
2016 talousarvio 5 855 000

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 15 072 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 21 672 000 euroon nähden on 6 600 000 euroa, mistä 800 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.01 Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen, 1 800 000 euroa siirtoa momentille 32.01.21 Kemidigi -hankkeeseen ja 4 000 000 euroa siirtoa momentille 35.20.02 KiraDigi -hankkeeseen.


2017 talousarvio 15 072 000
2016 III lisätalousarvio -3 750 000
2016 II lisätalousarvio -10 850 000
2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000