Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning

Statsbudgeten 2019

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 115 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Gasum Oy:n A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vaihtovelkakirjalainan myöntämiseen Vapo Oy:n enemmistöomistuksessa olevalle Forest BTL -osakeyhtiölle.

Selvitysosa:Gasum Oy:n omistusrakenne on seuraava: Fortum Heat and Gas Oy 31 %, OAO Gazprom 25 %, Suomen valtio 24 % (Valtioneuvoston kanslia ja Huoltovarmuuskeskus yhteensä) ja E.ON Ruhrgas International GmbH (E.ON) 20 %. Yhtiön osakepääoma jakautuu A- ja K-sarjan osakkeisiin. A-sarjaan kuuluvia osakkeita on 53 000 000. K-sarjan osakkeita on yksi, jonka Suomen valtio omistaa. Koska Gasum Oy määritellään huoltovarmuusnäkökulmasta olennaisen tärkeäksi yhtiöksi, on Suomen valtion perusteltua ostaa myyntiin tulevia E.ON:n tai muiden tahojen omistamia Gasum Oy:n osakkeita. Osakehankintaan arvioidaan tarvittavan enintään 110 000 000 euroa.

Valtion enemmistöomistuksessa oleva Vapo Oy on yhdessä Metsä Groupin kanssa kehittänyt puupohjaisen biodieselin tuotantoteknologiaa sekä valmistellut sitä hyödyntävän tuotantolaitoksen rakentamista Kemin Ajokseen. Hankkeelle on saatu rahoitusta EU:n NER300 -tukiohjelmasta. Maksettava tuki olisi noin 88 000 000 euroa. Valtion on tarkoitus lainoittaa Vapon enemmistöomistuksessa olevaa Forest BTL -osakeyhtiötä yhteensä 10 000 000 eurolla, mistä 5 000 000 euroa on jo myönnetty vaihtovelkakirjalainana joulukuussa 2012 ja lisäksi ehdotetaan 5 000 000 euron vaihtovelkakirjalainan myöntämistä, joka rahoitetaan siirtona momentilta 32.60.40. Näin valtio varmistaisi Feed-vaiheen kehitystyön toteuttamisen.


2013 I lisätalousarvio 115 000 000
2013 talousarvio 2 700 000
2012 tilinpäätös 2 700 000
2011 tilinpäätös 2 700 000