Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning

Statsbudgeten 2019

35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas för byggandet av västmetron i Esbo från Mattby till Stensvik.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I och med det fortsatta projektet med byggandet av västmetron ska västmetron förlängas från Mattby till Stensvik i Esbo. Understödet betalas till Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet har betalats första gången 2017 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2014—2016. Det fortsatta projektet med byggandet av västmetron bedöms framskrida så att statsunderstöd betalas till ett belopp av 12,0 miljoner euro år 2019, ett belopp av 97,313 miljoner euro år 2020 och ett belopp av 16,0 miljoner euro år 2021. Maximibeloppet av understödet enligt kostnadsnivån för MAKU-index november 2013 (136,72 poäng 2005 =100) är 240 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 Sammanlagt fr.o.m. 2019
         
Mattby—Stensvik 12 000 97 313 16 000 125 313
Sammanlagt 12 000 97 313 16 000 125 313

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändrad tidsmässig fördelning -19 500
Sammanlagt -19 500

2019 budget 12 000 000
2018 budget 31 500 000
2017 bokslut 83 000 000