Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning

Statsbudgeten 2019

41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät.

Förklaring:På beviljande av understöd tillämpas utöver statsunderstödslagen (688/2001) meddelandet från kommissionen om riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (EUT 2014/C 99/03) samt kommissionens förordning 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och senare gjorda ändringar i förordningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -1 490
Sammanlagt -1 490

2019 budget 1 000 000
2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 2 490 000
2017 bokslut 1 150 000