Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning

Statsbudgeten 2019

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 118 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2019 finansieras fyra livscykelprojekt under momentet.

Projekt

  Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2019
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
             
Oavslutade livscykelprojekt            
E18 Muurla—Lojo I Tilläggsbudget för 2004 2008 700,0 411,3 34,0 254,7
E18 Forsby—Kotka Budget 2010 2014 650,0 254,8 50,0 345,2
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa Budget 2014 2018 660,0 60,0 30,0 570,0
Fast förbindelse till Karlö Budget 2018 2021 116,9 2,0 4,0 110,9
Sammanlagt     2 126,9 728,1 118,0 1 280,8

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

2019 2020 2021 2022– Sammanlagt fr.o.m. 2018
           
Förbindelser som ingåtts före år 2019 118 000 112 800 115 800 1 052 200 1 398 800

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 400 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt -7 000
Sammanlagt -7 000

2019 budget 118 000 000
2018 budget 125 000 000
2017 bokslut 107 000 000