Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Hållbar utveckling

Republikens presidents kansli främjar hållbar utveckling genom att använda fjärrvärme och fjärrkyla som produceras med hjälp av förnybar energi i de byggnader som kansliet förvaltar. I samband med grundlig renovering av fastigheterna utökas andelen förnybar energi som energikälla.

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Republikens president 1 225 2 875 2 875 0
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 126 126 0
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 199 199 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 900 2 550 2 550 0
02. Republikens presidents kansli 7 605 16 155 17 201 1 046 6
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 6 302 8 055 8 201 146 2
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 175 600 500 -100 -17
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 128 2 500 2 500 0
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 5 000 6 000 1 000 20
Sammanlagt 8 830 19 030 20 076 1 046 5
  Årsverken 67,2 67,0 67,0