Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
         02. Republikens presidents kansli
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Hållbar utveckling

Republikens presidents kansli främjar hållbar utveckling genom att använda fjärrvärme och fjärrkyla som produceras med hjälp av förnybar energi i de byggnader som kansliet förvaltar. I samband med grundlig renovering av fastigheterna utökas andelen förnybar energi som energikälla.

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Republikens president1 2252 8752 8750
01.Arvodet till republikens president (fast anslag)1261261260
02.Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)1991991990
20.Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)9002 5502 5500
02.Republikens presidents kansli7 60516 15517 2011 0466
01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)6 3028 0558 2011462
02.Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)175600500-100-17
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)1 1282 5002 5000
75.Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)5 0006 0001 00020
Sammanlagt8 83019 03020 0761 0465
 Årsverken67,267,067,0