Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Hållbar utveckling

Republikens presidents kansli främjar hållbar utveckling genom att använda fjärrvärme och fjärrkyla som produceras med hjälp av förnybar energi i de byggnader som kansliet förvaltar. I samband med grundlig renovering av fastigheterna utökas andelen förnybar energi som energikälla.

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Republikens president 1 225 2 875 2 875 0
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 126 126 0
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 199 199 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 900 2 550 2 550 0
02. Republikens presidents kansli 7 605 16 155 17 201 1 046 6
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 6 302 8 055 8 201 146 2
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 175 600 500 -100 -17
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 128 2 500 2 500 0
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 5 000 6 000 1 000 20
Sammanlagt 8 830 19 030 20 076 1 046 5
  Årsverken 67,2 67,0 67,0