Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Republikens presidentPDF-versio

01. Arvodet till republikens president (fast anslag)

Under momentet beviljas 126 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011).


2019 budget 126 000
2018 budget 126 000
2017 bokslut 126 000

02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 199 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20 och som föranleds av evenemang som anordnas av republikens president eller av republikens presidents verksamhet.


2019 budget 199 000
2018 budget 199 000
2017 bokslut 199 000

20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och resor i utlandet

2) till betalning av utgifterna för besök i Finland

3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor.


2019 budget 2 550 000
2018 budget 2 550 000
2017 bokslut 900 048