Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

  År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
  1000 €%
 
01.Riksdagsledamöterna21 15321 24721 8105633
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 15321 24721 8105633
10.Riksdagens kansli123 37574 20771 991-2 216-3
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)51 00053 39456 3582 9646
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)5 8782 4821 503-979-39
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)14 1516 8006 500-300-4
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)3 0213 5313 630993
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)5 3254 0004 0000
(74.)Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)44 0004 000-4 000-100
20.Riksdagens justitieombudsman5 9696 0616 2051442
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)5 9696 0616 2051442
30.Utrikespolitiska institutet3 6043 6183 7591414
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 3983 3983 5391414
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)2062202200
40.Statens revisionsverk15 97315 52716 3197925
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)15 32514 93715 6697325
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)6485906506010
90.Riksdagens övriga utgifter4 0814 0834 2551724
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)4 0814 0834 2551724
Sammanlagt174 155124 743124 339-4040