Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 153 21 247 21 810 563 3
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 153 21 247 21 810 563 3
10. Riksdagens kansli 123 375 74 207 71 991 -2 216 -3
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 51 000 53 394 56 358 2 964 6
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 5 878 2 482 1 503 -979 -39
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 14 151 6 800 6 500 -300 -4
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 3 021 3 531 3 630 99 3
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 325 4 000 4 000 0
(74.) Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 44 000 4 000 -4 000 -100
20. Riksdagens justitieombudsman 5 969 6 061 6 205 144 2
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 969 6 061 6 205 144 2
30. Utrikespolitiska institutet 3 604 3 618 3 759 141 4
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 398 3 398 3 539 141 4
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 206 220 220 0
40. Statens revisionsverk 15 973 15 527 16 319 792 5
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 325 14 937 15 669 732 5
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 648 590 650 60 10
90. Riksdagens övriga utgifter 4 081 4 083 4 255 172 4
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 4 081 4 083 4 255 172 4
Sammanlagt 174 155 124 743 124 339 -404 0