Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 153 21 247 21 810 563 3
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 153 21 247 21 810 563 3
10. Riksdagens kansli 123 375 74 207 71 991 -2 216 -3
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 51 000 53 394 56 358 2 964 6
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 5 878 2 482 1 503 -979 -39
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 14 151 6 800 6 500 -300 -4
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 3 021 3 531 3 630 99 3
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 325 4 000 4 000 0
(74.) Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 44 000 4 000 -4 000 -100
20. Riksdagens justitieombudsman 5 969 6 061 6 205 144 2
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 969 6 061 6 205 144 2
30. Utrikespolitiska institutet 3 604 3 618 3 759 141 4
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 398 3 398 3 539 141 4
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 206 220 220 0
40. Statens revisionsverk 15 973 15 527 16 319 792 5
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 325 14 937 15 669 732 5
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 648 590 650 60 10
90. Riksdagens övriga utgifter 4 081 4 083 4 255 172 4
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 4 081 4 083 4 255 172 4
Sammanlagt 174 155 124 743 124 339 -404 0