Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning

Statsbudgeten 2019

36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 25 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern och en spårväg i Tammerfors (fas 1).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Trafikledsverket får förbinda sig till understöd av projekten snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) till den del tidigare beviljade fullmakter för dessa ändamål inte har använts.

Förklaring:Spår-Jokern är en regional ringformad kollektivtrafikförbindelse som genomförs i form av en snabbspårväg från Östra Centrum via Sockenbacka och Alberga till Kägelviken. Understöd betalas till Helsingfors och Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Projektet snabbspårvägen Spår-Jokern beräknas framskrida så att det i statsunderstöd betalas 5,5 miljoner euro 2019, 30,0 miljoner euro 2020, 30,0 miljoner euro 2021 och 18,2 miljoner euro senare. Understödets maximibelopp är 84,0 miljoner euro.

I den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors byggs spårväg på sträckan Hervanta—centrum—Tays och i andra fasen mellan centrum och Lentävänniemi. Understödet betalas till Tammerfors stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Statsunderstödet är högst 71,0 miljoner euro på det sättet att den första fasens andel är högst 55,05 miljoner euro och den andra fasens andel är högst 15,95 miljoner euro. Den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors beräknas framskrida så att det i statsunderstöd betalas 19,6 miljoner euro år 2019, 18,7 miljoner euro år 2020 och 0,95 miljoner euro år 2021. Kostnaderna för den andra fasen, sammanlagt 15,95 miljoner euro, beräknas fördela sig så att det i statsunderstöd betalas 7,95 miljoner euro 2021 och 8,0 miljoner euro 2022.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Snabbspårvägen Spår-Jokern 5 500 30 000 30 000 18 200 83 700
Spårvägen i Tammerfors, 1 fasen 19 600 18 700 950 - 39 250
Spårvägen i Tammerfors, 2 fasen - - 7 950 8 000 15 950
Utgifter sammanlagt 25 100 48 700 38 900 26 200 138 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 9 000
Sammanlagt 9 000

2019 budget 25 100 000
2018 budget 16 100 000
2017 bokslut