Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 117 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 17 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 19 650. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen. Määrärahaa on tarkoitus käyttää nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtionosuusindeksien korottamatta jättäminen vuonna 2014.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Peruskoulutuksen laskennalliset kustannukset (opiskelijat * yksikköhinta) 96 016 000
— kunnallinen ammatillinen koulutus (10 115 * 6 926 €) 70 064 000
— yksityinen ammatillinen koulutus (3 495 * 7 286 €, sis. alv) 25 952 000
Kuntien rahoitusosuus -55 795 000
Lisäkoulutus  
— ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (14 738 * 3 268,70 €) 48 174 000
— muu lisäkoulutus (4 913 * 2 360,73 €) 11 598 000
Valtionavustus nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen, tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja muuhun kehittämiseen (enintään) 5 850 000
Valtionavustus korotettuun koulutuskorvaukseen (enintään) 5 000 000
Valtionavustus työpaikkaohjaajien koulutukseen (enintään) 2 500 000
Valtionavustus korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen (enintään) 4 000 000
Yhteensä 117 343 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärän vähentäminen (HO) -5 511
Kertamenon poistuminen -2 000
Peruskoulutuksen yksikköhinnan muutos (HO) -1 489
Siirto momentilta 27.10.01 (LTA I 2013) 49
Valtionavustus nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen, tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja muuhun kehittämiseen 5 000
Valtionavustus työpaikkaohjaajien koulutukseen 2 500
Valtionosuus tutkinnon osien suorittamisen edistämiseen 2 300
Yhteensä 849

2014 talousarvio 117 343 000
2013 I lisätalousarvio 49 000
2013 talousarvio 116 494 000
2012 tilinpäätös 131 003 006