Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Sammanfattning
       7.5. Statsbidrag
   Siffertabell

Talousarvioesitys 2014

Kommunalekonomins utveckling enligt kommungrupp

Enligt den kalkylbaserade prognosmodell som kommunavdelningen vid finansministeriet uppgjort förbättras kommunernas årsbidrag från 2009 till 2011 i hela landet. Åren 2010 och 2011 kommer årsbidraget inte att räcka till för att täcka avskrivningarna i kommunstorleksgruppen 40 000—100 000 invånare. Situationen var densamma år 2009.

Kommunernas lånestock bedöms alltjämt öka år 2010 i alla kommunstorleksgrupper. Mest ökar lånestocken i kommuner med mera än 100 000 invånare. När kommunernas ekonomi förbättras år 2011 bedöms det, med utgångspunkt i de antaganden som använts som grund för beräkningarna i prognosmodellen, att ökningen av lånestocken kommer att avta.