Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       01. Ministeriet och förvaltningen
       10. Domstolar och rättshjälp
       20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
            01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader
       30. Åklagarna
       40. Verkställighet av straff
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2014

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakningPDF-versio

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 273 000 euro.

Förklaring: Av minskningen föranleds 250 000 euro av att utbildningsanslagen enligt ramavtalet stryks och 23 000 euro av överföringen till moment 25.01.01 till följd av sänkningen av servicecentrets avgifter.


2013 IV tilläggsb.-273 000
2013 budget106 487 000
2012 bokslut103 940 000
2011 bokslut99 920 000