Siirry sisältöön

Budjetti.vm.fi-verkkopalvelun saavutettavuus


Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten budjetti.vm.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa valtiovarainministeriö. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat apuohjelman avulla tehtyyn arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Kaikki sisältö, joka on tuotettu ennen vuotta 2013 silloin käytössä olleilla työvälineillä.
  • Joissakin pdf-lomakkeissa olevat kuvat, joille ei määritetty kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
  • Otsikkotasojen käytössä on pieniä puutteita sekä verkkopalvelun sisältösivuilla että pdf-lomakkeissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
  • Palvelusta ladattavat pdf-tulosteet eivät välttämättä ole saavutettavia kaikilta osin, mutta kaikki pdf-tulosteisiin koostettu sisältö löytyy HTML-sivuilta, joka ovat saavutettavia sisällön osalta, joka on tuotettu vuodesta 2013 eteenpäin.

Tässä listattuja ja mahdollisen palautteen perustella saatuja puutteita arvioidaan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan vuoden 2021 aikana tai mahdollisimman pian.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi

Voit lähettää palautteesi sähköpostilla sivulla https://vm.fi/palaute löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Sivulla annetaan ohjeita saavutettavuuspalautteen antamisesta.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Tämä seloste on laadittu 22.09.2020.

 

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste