Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 138 075 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

2) enintään 8 050 000 euroa työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin loppusuorituksiin ja oikaisuihin.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 16 200. Opiskelijatyövuosikiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtionosuusindeksien korottamatta jättäminen vuodelle 2014. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain muuttamisesta siten, että vuoden 2013 talousarvion yhteydessä toteutettu lisäkoulutuksen yksikköhinnan perusteena käytettävä väliaikainen kerroin täsmennetään vastamaan tarvittavaa muutosta vuonna 2014.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtionosuus käyttökustannuksiin 130 025 000
Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisvuosien loppusuorituksiin ja oikaisuihin (enintään) 8 050 000
Yhteensä 138 075 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästö -4 100
Yhteensä -4 100

2014 talousarvio 138 075 000
2013 talousarvio 142 175 000
2012 tilinpäätös 154 360 755