Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2019 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 123/2018 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maa- ja elintarviketalous
            01. Ruokaviraston toimintamenot
            40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
       40. Luonnonvaratalous
          64. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 322 700 000 euroa.

Määrärahasta 4 000 000 euroa on varattu tukien täytäntöönpanoon liittyvien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tukien ja tukitasojen muutostarpeisiin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi, jolloin talousarvioesityksen momentin päätösosan nykyinen kolmas kappale muuttuu neljänneksi kappaleeksi.

Lisäys talousarvioesityksen 318 700 000 euroon nähden on 4 000 000 euroa. Tällä voidaan varmistaa momentin määrärahalla rahoitettujen tukijärjestelmien häiriötön toimeenpano. Momentilta rahoitetaan maatalouden tukijärjestelmiä, joissa tukikelpoisten yksiköiden määrää ei ole mahdollista ennakolta täysin tarkkaan arvioida tukitasoja määriteltäessä. Määrärahan lisäyksellä voidaan kattaa tarvittaessa tukivuoden aikana ennakoitua suuremmasta tukimenekistä syntyviä menoja ilman, että on tarvetta tehdä muutoksia ennalta määritettyihin tukitasoihin.


2019 talousarvio322 700 000
2018 I lisätalousarvio-2 060 000
2018 talousarvio325 400 000
2017 tilinpäätös327 900 000