Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2012—2014

  v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 16521 73521 74490
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 16521 73521 74490
10.Eduskunnan kanslia95 459107 463106 504-959-1
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)54 73654 19454 3391450
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)1 6932 7698 7655 996217
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)9 73012 50012 5000
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)5 5004 0004 40040010
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)23 80034 00026 500-7 500-22
20.Eduskunnan oikeusasiamies5 7545 9206 0491292
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)5 7545 9206 0491292
30.Ulkopoliittinen instituutti3 4063 4403 506662
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 2423 2573 338812
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)164183168-15-8
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 90615 88915 8890
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 37915 30715 3070
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)5275825820
90.Eduskunnan muut menot4 0054 0054 0050
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)4 0054 0054 0050
Yhteensä145 694158 452157 697-7550