Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 52 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten oppilaitosmuotoisesti ja oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuksien maksamiseen

2) enintään 6 000 000 euroa valtionavustuksena tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 5 000. Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 3 200. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa.

Suoritekiintiöiden estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien sekä valtionavustusten enimmäismäärästä myöntämättä jätetyn euromäärän suuruisten valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisesti määrärahaa käytetään vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien 20—29 -vuotiaiden nuorten aikuisten oppilaitosmuotoisesti tai oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä aikuisille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvistamiseen. Tavoitteena on, että ohjelmakauden aikana opintonsa aloittaisi vuosittain noin 4 000 kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtionosuus oppilaitosmuotoisen koulutuksen käyttökustannuksiin 40 000 000
Valtionosuus oppisopimuksena järjestettävän koulutuksen käyttökustannuksiin 10 000 000
Valtionavustus ohjaus- ja neuvontapalveluihin 2 000 000
Yhteensä 52 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtionosuus oppilaitosmuotoisen koulutuksen käyttökustannuksiin 20 000
Valtionosuus oppisopimuksena järjestettävän koulutuksen käyttökustannuksiin 5 000
Yhteensä 25 000

2014 talousarvio 52 000 000
2013 talousarvio 27 000 000